Aalto Speakers

Aalto -kaiuttimissa elegantti ja ajaton ulkonäkö yhdistyy ainutlaatuiseen akustiseen periaatteeseen joka tarjoaa erinomaisen äänenlaadun perinteisiin ratkaisuihin verrattuna.

Tekniikka, joka on tuonut lukuisia testivoittoja sekä ylistäviä lausuntoja kautta koko maailman Hifi-lehdistön, on valjastettu käyttöön.

Tuloksena on syntynyt aikamme innovatiivisin kaiutinmallisto – Aalto.

aalto 1 kaiuttimet valmistumassa
Antti Louhivaaran suunnittelemat kaiuttimet voittavat palkinnon
Suunnittelijan visio

“Kun lähdin suunnittelemaan Aalto-kaiuttimia, en halunnut tyytyä keskinkertaisiin ratkaisuihin miltään osin.

Tavoitteena oli alun alkaen luoda kaiutinmallisto, joka poikkeaa edukseen tavanomaisista toteutuksista myös äänenlaatunsa osalta. 

Lähtökohtana on tuntea kaikkein tyypillisimmät olosuhteet, joissa kaiuttimia kuunnellaan. 

Tältä pohjalta määritellään keskeiset periaatteet, joiden pohjalta akustisen suunnittelun tulee tapahtua. 

Otinkin tärkeimmäksi kriteeriksi kaiuttimen soveltuvuuden kuuntelutiloista tyypillisimpään, eli olohuoneeseen. 

 

Olohuoneessa on äänentoiston kannalta rajoituksia, jotka heikentävät olennaisesti kuuntelunautintoa. 

Jälkikaiunta-aika on usein varsin pitkä johtuen seinä- ja lattiamateriaalien kovuudesta. 

Lisäksi kuuntelutilaan syntyvät seisovat aallot sekä tärykaiku heikentävät tuntuvasti äänenlaatua. 

Jotta kaiutin toimisi tällaisissa olosuhteissa parhaalla mahdollisella tavalla, on suunnittelun peruselementteinä oltava tasainen energiavaste ja sopivaksi mitoitettu suuntaavuus. 

Kun kaiutin kykenee luomaan tasaisen äänikentän ja suuntaamaan sen oikealla tavalla kuuntelijaa kohden, saadaan huoneen äänenlaatua huonontava vaikutus vähenemään huomattavasti. 

 

Aalto-kaiuttimien äänessä keskeistä on äänen täydellinen puhtaus. 

Äänessä on kaikki mikä kuuluukin olla, mutta ei mitään ylimääräistä. 

Voin vakuuttaa että näiden kaiuttimien aineeton, puhdas ja musikaalinen ääni suorastaan lumoaa kuulijansa.”

 

Antti Louhivaara

ÄÄNI

Aalto-kaiuttimien suunnittelun lähtökohta on aivan erilainen perinteisiin suunnittelutekniikoihin verrattuna. Perinteisesti kaiuttimet suunnitellaan siten että niihin valitaan kaiutinelementit joiden ominaisuudet vastaavat valmistajan näkemystä oikeasta äänestä, ja jotka mahtuvat hintaluokaltaan tarkoitettuihin suunnitteluraameihin. Tämän jälkeen elementit yritetään sovittaa toisiinsa jakosuodinta virittelemällä.

Meille kaiuttimen toiminta perustuu puhtaasti aaltoliike-fysiikkaan. Suunnittelumme lähtee siitä että kaiutinelementtien muodostamien säteilijöiden tulee olla mittasuhteiltaan sopusoinnussa niiden tuottamien aallonpituuksien kanssa. Tällä tavalla saavutetaan paras mahdollinen yhtenevyys elementtisysteemien välille ja tasainen kokonaissäteily eri suuntiin. Kutsumme tätä periaatetta aallonpituusajatteluksi.

Käyttämämme elementit ja komponentit ovat toki huippuluokkaa, mutta ne ovat ensisijaisesti suunniteltu toimimaan kehittämämme akustisen konseptin ehdoilla. Itse painotamme aina akustisen kokonaissuunnittelun merkitystä lopputuloksen kannalta.

Eksoottisimmillakaan komponenteilla ei voida korvata puutteellista akustista suunnittelua.

huolellinen akustinen sovitus

Kaiuttimien akustisessa suunnittelussa hyödynnetään fysiikan lakeja siten että elementit sovitetaan toimimaan akustisesti niiden luontaisimmalla taajuusalueella. Tällöin niitä ei tarvitse sähköisesti ”pakottaa” toistamaan niille soveltumattomia taajuuksia. Tällä tavalla sähköisen korjauksen määrä jää minimaaliseksi ja ääni pysyy mahdollisimman puhtaana.

Akustinen sovitus tehdään diskanttielementtiin liitettävän aallonohjaimen avulla. Aallonohjain sovittaa diskanttielementin toimimaan mahdollisimman yhtenäisesti bassoelementin kanssa jakotaajuudella. Näin siirtyminen bassosta diskanttiin tapahtuu saumattomasti, vaihetoisto säilyy lineaarisena ja suuntakuvio hallittuna.

Aalto 1:n materiaalina käytetään luonnonkuitukomposiittia, joka on polystyreenimuovin ja puukuidun yhdistelmä. Tuloksena on elävä, luonnollisen näköinen ulkonäkö ja jäykempi rakenne tavanomaisiin muoveihin verrattuna. Lisäksi materiaali on kierrätettävää.

Kaiken kaikkiaan Aalto- kaiuttimissa käytettyyn aallonpituusajatteluun pohjautuva toimintamalli mahdollistaa perinteisiä kaiuttimia paremman äänenlaadun samanhintaisista osista.

Aalto- kaiuttimien akustinen periaate on yksinkertaisesti kehittyneempi kuin perinteisissä kaiuttimissa käytetyt suunnittelutekniikat.

aalto 1 enclosure
aalto 1 bass
hallittu bassotoisto

Aalto -kaiuttimia varten on kehitetty uudenlainen basso-elementti, jossa on erityisesti kiinnitetty huomiota vahvistimen ja elementin väliseen vuorovaikutukseen. 

Vahvistimen tulee koko ajan kyetä kontrolloimaan elementin liikettä, jotta toisto olisi mahdollisimman hallittua. 

Mitä paremmin elementti tottelee vahvistimen “käskyjä”, sitä paremmin pysyy toisto kasassa myös kovimmissa bassoiskuissa. 

Käyttämämme bassoelementin kyky seurata vahvistimen signaalia on poikkeuksellisen hyvä jonka ansiosta kaiuttimen bassotoiston laatu edustaa kokoluokassaan parasta tasoa.

tasainen energiajakauma

Toimintaperiaatteeltaan Aalto- kaiutin on sellainen, että sen energiajakauma on hyvin tasainen perinteisiin ratkaisuihin verrattuna. 

Käytännössä sen ääni muuttuu erittäin hallitusti liikuttaessa sivuun kuunteluakselilta.

Kaiutin lisäksi suuntaa ääntä tavallista enemmän kuulijaa kohti. Tällöin seinistä ja lattiasta heijastuneen äänen osuus jää pienemmäksi kuin perinteisissä kaiuttimissa. 

Näiden seikkojen ansiosta kaiutin käyttäytyy erittäin hyvin hankalissakin kuunteluolosuhteissa. Kaikuvissakin huoneissa kaiuttimen ääni pysyy hallittuna ja kuunneltavana siinä missä perinteisten kaiuttimien ääni alkaa puuroutua.

luonnollinen äänikuva

Selkeimmin Aalto- kaiuttimet erottuvat kilpailijoistaan äänikuvansa osalta. Näiden kaiuttimien luoma ”ääni-ikkuna” on huomattavasti läsnä olevampi ja kolmiulotteisempi kuin perinteisissä kaiuttimissa. 

Äänikuva on lähempänä paneelikaiuttimien vastaavaa, kuin perinteisiä dynaamisia kaiuttimia.

Aalto- kaiuttimien äänessä ensimmäinen mieleen tuleva ajatus on äänen täydellinen puhtaus. 

Äänessä on kaikki mikä kuuluukin olla, mutta ei mitään ylimääräistä. 

Ostoskori